منو

سرمایه واقعی هر کسب و کار ، مشتریان آن هستند . علاوه بر ارائه خدمات با کیفیت مناسب و در شان مشتریان ، به منظور قدردانی از بذل توجه مشتریان ، نیاز به ایجاد فضایی جهت شناسایی و ایجاد انگیزه به ادامه همکاری می باشد.
باشگاه مشتریان شرکت فناوری شهر محیطی گرم و صمیمی است که در آن سعی داریم با اهداف ذیل ارتباطی دو طرفه با مشتریان عزیز برقرار نماییم:

دریافت نظرات مشتریان در خصوص کیفیت و کمیت خدمات و انجام اقدامات لازم به منظور جلب رضایت بیشتر
برقراری ارتباطی دو سویه به منظور ارائه پاسخ و تشکر ویژه به مشتریان
توسعه خدمات نوین با دریافت نظرات و نیاز سنجی بازار از طریق ارتباط با مشتریان
تشویق مشتریان به استفاده بیشتر از خدمات شرکت از طریق امتیاز دهی و ارائه خدمات و جوایز ویژه به مشتریان