منو

وقتی در مورد تعاملات اجتماعی خود دارای افکار منفی باشیم، این افکار می‌توانند به پیش‌گویی محقق کننده یا Self-fulfilling prophecy تبدیل شوند. پیش‌گویی محقق کننده به آن‌گونه از پیش‌بینی گفته می‌شود که بعد از آنکه اعلام یا صادر می‌شود خودش شرایطی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود همان پیش‌گویی به حقیقت بپیوندد.

کسی که به طور کلی خوش‌بین است و دیگران را انسان‌هایی خوب می‌داند و انتظار دارد از مردم برخورد خوب ببیند، احتمالاً با خوش‌رویی با مردم برخورد می‌کند و در نتیجه از آن‌ها برخورد خوب و خوش اخلاقی می‌بیند. یا کسی که خود را خوش‌شانس می‌داند، بیشتر در رقابت‌های مختلف شرکت می‌کند و در نتیجه، احتمال برنده شدن او بیشتر می‌شود.

به عنوان مثال وقتی کسی که فکر می‌کند «من واقعاً بی ‌دست ‌و پا هستم و باید از رفتارم شرمنده باشم» به دلیل همین افکار منفی خود وقتی در یک مهمانی شرکت می‌کند در گوشه‌ای جدا از دیگران می‌نشیند و در نتیجه شانس آشنایی با افراد جدید و گفتگو با دوستانش را از دست خواهد داد.

اگر این افکار منفی را تشخیص دهیم می‌توانیم آن‌ها را با افکار واقعی و مثبت جایگزین کنیم. به عنوان مثال به خودمان بگوییم «من این توانایی را دارم که شروع کننده‌ی یک گفتگو باشم. من می‌توانم با افراد جدید ملاقات کنم.»