منو

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

***از این طریق می توانید شکایات خود را ثبت نمایید.***

قوانین:

  • از در اختیار قرار دادن شماره کارت خود به افرادی که از باشگاه مشتریان پیام معرفی نامه ندارند خودداری نمایید.
  • لطفا به تاریخ اعتبار معرفی نامه دقت نمایید.
  • از در اختیار قرار دادن رمز کارت به هر شخصی اعم از باشگاه و … خودداری نمایید.

ثبت شکایات

الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی